มาดู 44 โรคร้ายแรง ที่ บ.ไทยประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองมีอะไรบ้าง

 1. โรคมะเร็ง
 2. โรคตับวาย
 3. โรคไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง
 4. โรคภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง
 5. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
 6. โรคภูมิแพ้ตัวเองชนิดซิสเต็มมิคลูปุสอิริเธมาโตซูส
 7. โรคอัลไซม์เมอร์
 8. โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะคลีโรสิส
 9. การสูญเสียความสามารถในการพูด
 10. โรคเซลล์ประสาทยนต์
 11. ภาวะสมองใหญ่ไม่สามารถควบคุมการทำงานของร่างกายตามปกติอย่างถาวร
 12. การฉีกขาดหลายรากของข่ายประสาท
 13. โรคระบบประสาทพาร์กินสัน
 14. การสูญเสียการได้ยินอย่างสมบูรณ์
 15. โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
 16. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
 17. โรคน้ำไขสันหลังในสมองมากซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบายน้ำ *
 18. ความดันเลือดสูงของเส้นเลือดแดงในปอดชนิดปฐมภูมิ
 19. โรคปอดระยะสุดท้าย
 20. อัมพาตจากโรคเส้นเลือดสมอง
 21. โรคเส้นเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกเส้นเลือดแดงคาโรติด
 22. การผ่าตัดสมองอันเนื่องมาจากโรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง
 23. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิดเฉียบพลัน
 24. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
 25. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 26. โรคไข้รูห์มาติกที่ทำให้หัวใจผิดปกติ *
 27. โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ *
 28. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 29. เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
 30. โรคลำไส้อักเสบเป็นแผล
 31. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่
 32. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
 33. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
 34. ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
 35. โรคเบาหวานในเด็ก *
 36. โปลิโอ
 37. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
 38. แผลการไหม้และน้ำร้อนลวก
 39. การสลบหรือหมดความรู้สึก
 40. โรคเท้าช้าง
 41. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
 42. การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ
 43. การผ่าตัดกระดูกสันหลังที่เกิดสภาพโค้งงอโดยไม่ทราบสาเหตุ
 44. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง

* หมายถึง โรคร้ายแรงที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ ที่จะให้ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อโรคดังกล่าวนั้นได้เกิดขึ้นครั้งแรก ก่อนที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์เท่านั้น