แบบประกันชีวิต ธนทวี 1 10/5 ของบริษัทไทยประกันชีวิต เน้นออมเงินระยะสั้นเพียง 5 ปี และรับความคุ้มครองยาวนานถึง 10 ปี พร้อมมีเงินคืนระหว่างสัญญา ณ สิ้นปีที่ 1-5 จำนวน 5%, สิ้นปีที่ 6-9 รับเงินคืน 7% และเมื่อครบกำหนดสัญญารับ 512% ของทุนประกัน ที่สำคัญ คือ สามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ถึง 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)

แบบประกันชีวิต มีคืนมีคุ้ม ธนทวี 1 10/5 เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการสร้างเงินเก็บออมระยะสั้น เพียง 10 ปี
 • ผู้ที่กำลังวางแผนการออมเงินสำหรับลูกหลาน
 • ผู้ที่ต้องการนำเบี้ยประกัน ไปหักลดหย่อนภาษีประจำปี

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุที่รับประกันตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี
 • ทุนประกันขั้นต่ำที่ 50,000 บาท
 • นำเบี้ยที่จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงถึง 100,000 บาทต่อปี
 • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา

 • ปีที่ 1 ผู้รับผลประโยชน์ รับเงิน 100% ของทุนประกัน
 • ปีที่ 2 ผู้รับผลประโยชน์ รับเงิน 200% ของทุนประกัน
 • ปีที่ 3 ผู้รับผลประโยชน์ รับเงิน 300% ของทุนประกัน
 • ปีที่ 4 ผู้รับผลประโยชน์ รับเงิน 400% ของทุนประกัน
 • ปีที่ 5-10 ผู้รับผลประโยชน์ รับเงิน 500% ของทุนประกัน

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ของแบบประกัน ธนทวี 1 10/5 ไทยประกันชีวิต

กรณีเพศหญิง อายุ 30 ปี ทุนประกัน 1 ล้านบาท

ธนทวี 10-5 ไทยประกันชีวิต