แบบธนทวี

ประกันออมทรัพย์ พร้อมลดหย่อนภาษี ธนทวี 25/15 by ไทยประกันชีวิต

แบบประกันออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์ผ่านประกันชีวิต ที่ช่วยสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตเพื่อลูก และครอบครัวที่คุณรัก “รับความคุ้มครองชีวิตนานถึง 25 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 15 ปีเท่านั้น”

 • รับเงินคืนปีละ 1% ของทุนประกัน ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 24
 • รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา 126% ของทุนประกัน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25
 • เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

แบบประกัน

ผลประโยชน์เพื่อความคุ้มครองชีวิตของแบบประกัน ธนทวี 25/15

 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญาในปีกรมธรรม์ที่ 1-10 บริษัทจะจ่าย 100% ของทุนประกัน
 • เพิ่มเป็น 110% สำหรับปีกรมธรรม์ที่ 11
 • เพิ่มเป็น 120% สำหรับปีกรมธรรม์ที่ 12
 • เพิ่มเป็น 130% สำหรับปีกรมธรรม์ที่ 13
 • และเพิ่มเป็น 140% สำหรับปีกรมธรรม์ที่ 14-25

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 70 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันชีวิต 15 ปี และรับความคุ้มครอง 25 ปี
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือนก็ได้
 • จำนวนเอาประกันภัย หรือทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

ตัวอย่างการวางแผนประกันชีวิต ด้วย “ไทยประกันชีวิต ธนทวี 25/15”

ข้อมูลผู้เอาประกันชีวิต

 • เพศชาย อายุ 35 ปี
 • มีความสามารถในการออมเงินประมาณเดือนละ 3,500 บาท
 • ต้องการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี

แผนการทำประกันชีวิต

 • ซื้อประกันชีวิต ธนทวี 25/15 ทุนประกัน 500,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกันปีละ 37,000 บาท (หรือกรณีจ่ายเบี้ยรายเดือน 3,350 บาท)
ไทยประกันชีวิต ธนทวี
Remark