โรคร้ายแรงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และเมื่อใดที่เป็นขึ้นมาแล้ว จะทำให้คนในครอบครัวต้องลำบากเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงมาก แต่เรื่องกังวลเหล่านี้จะหมดไปหากมีประกันโรคร้ายแรง จากบริษัทไทยประกันชีวิต