ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยในการลดหย่อนภาษี ซึ่งบริษัทไทยประกันชีวิต ก็มีแบบประกันหลายตัวที่สามารถนำเบี้ยที่จ่ายในปีนั้นๆไปใช้คำนวณในการหักลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน แต่วันนี้เราจะมาแนะนำแบบประกันเพื่อลดหย่อนภาษีแบบที่จ่ายสั้นๆ ได้เงินคืนกลับมาไวๆกันค่ะ