สำหรับประกันชีวิตแบบบำนาญ ถือเป็นประกันชีวิตประเภทที่คนวัยหนุ่มสาวให้ความสำคัญกันไม่มากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่มักจะเห็นว่าเอาเงินไปลงทุนทำอย่างอื่น น่าจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่า แถมกว่าจะได้เงินคืนจากประกันที่ซื้อไป ก็ต้องรอนานไปจนถึงเกษียณอายุ

แต่หากมองในแง่การวางแผนทางการเงินแล้ว ประกันชีวิตแบบบำนาญถือเป็นหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญ ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตหลังจากเกษียณอายุได้ดี ผู้เอาประกันสามารถที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณได้ตามรูปแบบที่วางแผนเอาไว้ จากเงินบำนาญที่มาจากแบบประกันชีวิตที่ทำไว้ โดยมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าการนำเงินไปลงทุนในรูปแบบอื่น