ประกันสุขภาพที่ไหนดี

อาการเจ็บไข้ได้ป่วย ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ยากจะหลีกหนี ตามมาด้วยภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงมากขึ้นในปัจจุบันนี้ หลายๆคนจึงหันมาซื้อประกันสุขภาพมากขึ้น อย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระจากค่ารักษาพยาบาลในบางส่วน หรืออาจจะเต็มจำนวน หากเลือกแบบประกันที่เหมาะสมและครอบคลุม แต่คำถามคือ ซื้อประกันสุขภาพที่ไหนดีที่จะเหมาะสมกับเรา เลือกประกันสุขภาพแบบไหนดี วันนี้เราจะมาแนะนำการเลือกซื้อประกันสุขภาพให้ทุกท่านเอาไว้ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณากันค่ะ

ประกันสุขภาพ

คำแนะนำในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ

1. สำรวจค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่เราต้องการจะเข้ารับการรักษา เช่น ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าผ่าตัด, ค่ารักษาโรคร้ายแรง, ค่าเอ็กซ์เรย์, ค่าแพทย์ตรวจรักษา เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าเมื่อเราต้องเข้าโรงพยาบาล จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆเท่าไหร่บ้าง โดยสำรวจจากโรงพยาบาลที่อยู่บริเวณใกล้ๆบ้าน หรือใกล้สถานที่ทำงาน และที่สำคัญคือ ต้องเป็นโรงพยาบาลที่สอดคล้องกับฐานะความเป็นอยู่ของเราด้วย เพื่อที่วงเงินค่ารักษาจากบริษัทประกันจะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยที่เราไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

2. สำรวจสวัสดิการรักษาพยาบาลที่เรามีอยู่ โดยเฉพาะท่านที่ทำงานประจำ มักจะมีสวัสดิการของบริษัทที่เป็นประกันกลุ่ม แต่ผลประโยชน์และความคุ้มครองอาจจะยังไม่ครอบคลุมในการรักษาพยาบาลครั้งใหญ่ๆ ซึ่งตรงจุดนี้ให้พิจารณาว่ายังขาดเหลือในส่วนไหน แล้วเลือกซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมในส่วนนั้นๆ

3. พิจารณาแบบประกันสุขภาพ ให้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ขาดเหลือ โดยที่ค่าเบี้ยประกันสุขภาพจะต้องไม่เป็นภาระที่มากเกินไป เพราะอย่าลืมว่าเราจะต้องชำระเบี้ยประกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ระบุตามเงื่อนไข เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน

4. พิจารณาเงื่อนไขข้อยกเว้นต่างๆที่ระบุในกรมธรรม์ เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง เพราะเงื่อนไขบางประการ อาจส่งผลให้บริษัทประกันสุขภาพบอกเลิกสัญญาการประกันสุขภาพนั้นๆได้ ทำให้เราเสียประโยชน์

5. เลือกตัวแทนประกันสุขภาพที่ให้บริการดีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งก่อนและหลังการขาย ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์กับผู้เอาประกัน โดยไม่หวังแต่เพียงขายประกันเพื่อให้ได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆ

6. เลือกซื้อประกันสุขภาพจากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

ประกันสุขภาพ

อย่ารอให้สุขภาพไม่ดี แล้วเพิ่งคิดอยากจะทำประกันสุขภาพ

ความคิดหนึ่งที่มักจะได้ยินอยู่เสมอก็คือ “ตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่ ยังไม่ป่วย ซื้อตอนนี้ไม่คุ้มหรอก” ซึ่งในความเป็นจริงเมื่อมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาแล้ว ไม่มีบริษัทประกันที่ไหนหรอกค่ะ ที่จะให้ท่านซื้อประกันสุขภาพ ดังนั้นอยากให้ลองมองว่าการซื้อประกันสุขภาพไม่ว่าที่ไหนก็ตาม ถือเป็นการลงทุนซื้อสุขภาพในอนาคต เพื่อเวลาที่เราล้มป่วยเมื่อไหร่ ประกันสุขภาพก็จะทำหน้าที่แบกรับภาระค่ารักษาพยาบาล โดยที่ไม่กระทบกับเงินเก็บของท่านเลย

เลือกแบบประกันสุขภาพที่บริษัทไหนดี

ประกันสุขภาพมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเงินเก็บออม ยิ่งปัจจุบันนี้ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแต่ละแห่งนั้นสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ทำให้การที่เรามีประกันสุขภาพเอาไว้ จะสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้อีกเยอะ แต่คำถามคือ “จะเลือกประกันสุขภาพที่ไหนดีล่ะ” วันนี้เรามีเกณฑ์การเลือกบริษัทประกันสุขภาพ สำหรับให้ทุกท่านนำไปใช้พิจารณาเลือกซื้อประกันสำหรับตัวเองและคนในครอบครัวกันค่ะ

Insurance

1. บริษัทที่รับทำประกันสุขภาพ จะต้องมีความมั่นคงทางการเงิน มีฐานะการเงินที่ดี สามารถจ่ายผลตอบแทนให้ผู้เอาประกันได้เพียงพอ

2. บริษัทที่มีแบบประกันที่คุ้มค่ากับลูกค้า และให้ผลตอบแทนที่มีความเป็นไปได้จริง ไม่นำเสนอแบบประกันที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ

3. บริษัทที่มีนโยบายการทำงานชัดเจน โปร่งใส มีกระบวนการทำงานที่ดี บริการรวดเร็วทันใจ และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

4. บริษัทที่มีสาขาหรือศูนย์บริการครอบคลุมหลายพื้นที่ เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า

โดยส่วนตัวแล้ว เห็นว่าแบบประกันสุขภาพของบริษัทใหญ่ๆอันดับต้นๆที่ไหนๆต่างก็ดีทั้งนั้น และมีรายละเอียดความคุ้มครองที่ไม่แตกต่างกันมากมายอะไร แต่มี “สิ่งที่สำคัญกว่าการดูว่าประกันสุขภาพที่ไหนดี คือ การได้เจอตัวแทนที่มีจรรยาบรรณ ตรงไปตรงมา และมีการบริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาได้ คอยช่วยเหลือดูแลเมื่อเรามีปัญหาฉุกเฉิน” จะช่วยให้ท่านรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น

ขอขอบคุณ Feedback จากลูกค้าของเรา

ที่นี่ ให้คำแนะนำที่ดีในการเลือกซื้อแบบประกันสุขภาพ ทั้งยังคอยดูแลจัดการ เมื่อครั้งที่เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเมื่อตอนกลางปี 58 ค่ะ
คุณปรียาภรณ์
อาชีพอิสระ
เลือกประกันสุขภาพ เสริมในส่วนที่สวัสดิการของบริษัทไม่เพียงพอ ทำให้เราไม่ต้องจ่ายค่ารักษาเพิ่ม และรู้สึกอุ่นใจที่มีตัวแทนดีๆคอยดูแลค่ะ
คุณมนัสนันท์
พนักงานบริษัท
มีครั้งนึงที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายสูงมาก ถ้าไม่มีประกันสุขภาพที่ซื้อไว้ให้คุณแม่ อาจต้องขายทรัพย์สินที่มีเพื่อมาจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล
วีรเทพ
คุณวีรเทพ
เจ้าของกิจการ
ตัวย่างลูกค้าบางส่วนที่เลือกซื้อประกันกับเราเพื่อความคุ้มครองสุขภาพ และเป็นหลักประกันในยามที่เจ็บป่วย ประกันสุขภาพจะเข้ามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และบางแบบประกันยังช่วยชดเชยการสูญเสียรายได้ในขณะที่รักษาตัวอีกด้วย